Vĩnh Long 24h

Giải câu 1 trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

Câu 4 (trang 76 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N

b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng

Xem lời giải

5/5 - (1 bình chọn)
You cannot copy content of this page