Vĩnh Long 24h

Giải bài tập thực hành toán 3: Ôn tập về đại lượng

Bài 162: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

7m 3cm = ?

A. 73cm B. 703cm C. 730cm D. 7003cm

2. Nhìn hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải bài tập thực hành toán 3: Ôn tập về đại lượng

a) Quả cam cân nặng …….

b) Quả đu đủ cân nặng …….

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam là: …………

3. a) Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Giải bài tập thực hành toán 3: Ôn tập về đại lượng

b) Nhìn các đồng hồ rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Lan đi từ nhà đến trường hết …… phút.

4. Bình có 2 tờ giấy bạc lại 2000 đồng, Bình mua bút chì hết 2700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập thực hành toán 3: Ôn tập về đại lượng

Đồng hồ chỉ …… giờ …….. phút

Cho biết đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Lẽ ra đồng hồ chỉ ….. giờ …… phút.

Rate this post
You cannot copy content of this page