Vĩnh Long 24h

Giải bài tập 4 trang 168 sgk toán 42

Bài 2: Trang 167 – sgk toán lớp 4

Tính:

a) $frac{2}{7} + frac{3}{5}$    $frac{31}{35} – frac{2}{7}$     $frac{31}{35} – frac{3}{5}$     $frac{3}{5} + frac{2}{7}$

b) $frac{3}{4} + frac{1}{6}$    $frac{11}{12} – frac{3}{4}$     $frac{11}{12} – frac{1}{6}$     $frac{1}{6} + frac{3}{4}$

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Vẽ Xuka/ How to Draw Shizuka from Doraemon
You cannot copy content of this page