Vĩnh Long 24h

Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 110

Câu 3: Trang 110 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 110

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 110

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d)  Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Rating các hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng nhất thế giới 2020 hot
You cannot copy content of this page