Vĩnh Long 24h

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Từ ấy

Bài tập 2: Trang 44 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

Giải thích vì sao nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Tất cả Tố Hữu, thi pháp, tuyên ngôn, những yếu tố làm ra anh có thể tìm thấy trong tế bào này, anh là nhà thơ của vạn nhà, buộc lòng cùng nhân loại…” 

(Lời tựa tập Trăm bài thơ của Tố Hữu, NXB Văn học, Hà Nội, 1987)

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Vì sao phải tóm tắt văn bản tự sự?