Học Tiếng Anh

Fumes – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fumes là gì?

Fumes có nghĩa là Khí có mùi

  • Fumes có nghĩa là Khí có mùi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khí có mùi Tiếng Anh là gì?

Khí có mùi Tiếng Anh có nghĩa là Fumes.

Ý nghĩa – Giải thích

Fumes nghĩa là Khí có mùi..

Đây là cách dùng Fumes. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fumes là gì? (hay giải thích Khí có mùi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fumes là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fumes / Khí có mùi.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Main wiring harness - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page