Học Tiếng Anh

Fully insured plan – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fully insured plan là gì?

Fully insured plan có nghĩa là Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ

  • Fully insured plan có nghĩa là Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ Tiếng Anh là gì?

Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ Tiếng Anh có nghĩa là Fully insured plan.

Ý nghĩa – Giải thích

Fully insured plan nghĩa là Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ.

Đây là cách dùng Fully insured plan. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Fully insured plan là gì? (hay giải thích Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fully insured plan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fully insured plan / Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Combustibility - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page