Học Tiếng Anh

Fuel tank draining – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fuel tank draining là gì?

Fuel tank draining có nghĩa là Xả nhiên liệu trong thùng

  • Fuel tank draining có nghĩa là Xả nhiên liệu trong thùng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xả nhiên liệu trong thùng Tiếng Anh là gì?

Xả nhiên liệu trong thùng Tiếng Anh có nghĩa là Fuel tank draining.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel tank draining nghĩa là Xả nhiên liệu trong thùng..

Đây là cách dùng Fuel tank draining. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel tank draining là gì? (hay giải thích Xả nhiên liệu trong thùng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel tank draining là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel tank draining / Xả nhiên liệu trong thùng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  By product - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page