Học Tiếng Anh

Fuel supply line – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fuel supply line là gì?

Fuel supply line có nghĩa là Đường ống cung cấp nhiên liệu

  • Fuel supply line có nghĩa là Đường ống cung cấp nhiên liệu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường ống cung cấp nhiên liệu Tiếng Anh là gì?

Đường ống cung cấp nhiên liệu Tiếng Anh có nghĩa là Fuel supply line.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel supply line nghĩa là Đường ống cung cấp nhiên liệu..

Đây là cách dùng Fuel supply line. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel supply line là gì? (hay giải thích Đường ống cung cấp nhiên liệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel supply line là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel supply line / Đường ống cung cấp nhiên liệu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Calamus fibre là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.