Học Tiếng Anh

Fuel rail – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fuel rail là gì?

Fuel rail có nghĩa là Đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun

  • Fuel rail có nghĩa là Đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun Tiếng Anh là gì?

Đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun Tiếng Anh có nghĩa là Fuel rail.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel rail nghĩa là Đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun..

Đây là cách dùng Fuel rail. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel rail là gì? (hay giải thích Đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel rail là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel rail / Đường ống dẫn nhiên liệu đến kim phun.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Reader - Vĩnh Long Online