Học Tiếng Anh

Fuel level resistor card – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fuel level resistor card là gì?

Fuel level resistor card có nghĩa là Card điện trở mức nhiên liệu (cảm biến mức nhiên liệu loại điện trở)

  • Fuel level resistor card có nghĩa là Card điện trở mức nhiên liệu (cảm biến mức nhiên liệu loại điện trở).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Card điện trở mức nhiên liệu (cảm biến mức nhiên liệu loại điện trở) Tiếng Anh là gì?

Card điện trở mức nhiên liệu (cảm biến mức nhiên liệu loại điện trở) Tiếng Anh có nghĩa là Fuel level resistor card.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel level resistor card nghĩa là Card điện trở mức nhiên liệu (cảm biến mức nhiên liệu loại điện trở)..

Đây là cách dùng Fuel level resistor card. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel level resistor card là gì? (hay giải thích Card điện trở mức nhiên liệu (cảm biến mức nhiên liệu loại điện trở). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel level resistor card là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel level resistor card / Card điện trở mức nhiên liệu (cảm biến mức nhiên liệu loại điện trở).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Automobile - Vĩnh Long Online

Rate this post