Học Tiếng Anh

Fuel injector sleeve – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fuel injector sleeve là gì?

Fuel injector sleeve có nghĩa là Vỏ kim phun nhiên liệu

  • Fuel injector sleeve có nghĩa là Vỏ kim phun nhiên liệu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ kim phun nhiên liệu Tiếng Anh là gì?

Vỏ kim phun nhiên liệu Tiếng Anh có nghĩa là Fuel injector sleeve.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel injector sleeve nghĩa là Vỏ kim phun nhiên liệu..

Đây là cách dùng Fuel injector sleeve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel injector sleeve là gì? (hay giải thích Vỏ kim phun nhiên liệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel injector sleeve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel injector sleeve / Vỏ kim phun nhiên liệu.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Hob slide - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page