Học Tiếng Anh

Fuel injector correction factors – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fuel injector correction factors là gì?

Fuel injector correction factors có nghĩa là Những hệ số hiệu chỉnh kim phun

  • Fuel injector correction factors có nghĩa là Những hệ số hiệu chỉnh kim phun.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Những hệ số hiệu chỉnh kim phun Tiếng Anh là gì?

Những hệ số hiệu chỉnh kim phun Tiếng Anh có nghĩa là Fuel injector correction factors.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel injector correction factors nghĩa là Những hệ số hiệu chỉnh kim phun..

Đây là cách dùng Fuel injector correction factors. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel injector correction factors là gì? (hay giải thích Những hệ số hiệu chỉnh kim phun. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel injector correction factors là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel injector correction factors / Những hệ số hiệu chỉnh kim phun.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Ramp Up là gì và cấu trúc cụm từ Ramp Up trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page