Học Tiếng Anh

Front side member closing panel section

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Front side member closing panel section là gì?

Front side member closing panel section có nghĩa là Tấm bít sàn xe trước

  • Front side member closing panel section có nghĩa là Tấm bít sàn xe trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm bít sàn xe trước Tiếng Anh là gì?

Tấm bít sàn xe trước Tiếng Anh có nghĩa là Front side member closing panel section.

Ý nghĩa – Giải thích

Front side member closing panel section nghĩa là Tấm bít sàn xe trước..

Đây là cách dùng Front side member closing panel section. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front side member closing panel section là gì? (hay giải thích Tấm bít sàn xe trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front side member closing panel section là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front side member closing panel section / Tấm bít sàn xe trước.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page