Front scuff plate trim panel

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Front scuff plate trim panel là gì?

Front scuff plate trim panel có nghĩa là Tấm ốp tâm bảo vệ phía trước

  • Front scuff plate trim panel có nghĩa là Tấm ốp tâm bảo vệ phía trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp tâm bảo vệ phía trước Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp tâm bảo vệ phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front scuff plate trim panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Front scuff plate trim panel nghĩa là Tấm ốp tâm bảo vệ phía trước..

Đây là cách dùng Front scuff plate trim panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front scuff plate trim panel là gì? (hay giải thích Tấm ốp tâm bảo vệ phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front scuff plate trim panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front scuff plate trim panel / Tấm ốp tâm bảo vệ phía trước.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Out Of The Way là gì và cấu trúc cụm từ Out Of The Way trong Tiếng Anh

Rate this post