Học Tiếng Anh

Front footwell duct – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Front footwell duct là gì?

Front footwell duct có nghĩa là Ống thổi gió vào chỗ để chân phía trước

  • Front footwell duct có nghĩa là Ống thổi gió vào chỗ để chân phía trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ống thổi gió vào chỗ để chân phía trước Tiếng Anh là gì?

Ống thổi gió vào chỗ để chân phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front footwell duct.

Ý nghĩa – Giải thích

Front footwell duct nghĩa là Ống thổi gió vào chỗ để chân phía trước..

Đây là cách dùng Front footwell duct. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front footwell duct là gì? (hay giải thích Ống thổi gió vào chỗ để chân phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front footwell duct là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front footwell duct / Ống thổi gió vào chỗ để chân phía trước.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Engine structure and design - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page