Học Tiếng Anh

Front air shock absorber – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Front air shock absorber là gì?

Front air shock absorber có nghĩa là Giảm xóc hơi phía trước

  • Front air shock absorber có nghĩa là Giảm xóc hơi phía trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Giảm xóc hơi phía trước Tiếng Anh là gì?

Giảm xóc hơi phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Front air shock absorber.

Ý nghĩa – Giải thích

Front air shock absorber nghĩa là Giảm xóc hơi phía trước..

Đây là cách dùng Front air shock absorber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front air shock absorber là gì? (hay giải thích Giảm xóc hơi phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front air shock absorber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front air shock absorber / Giảm xóc hơi phía trước.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Spiral reinforced column - Vĩnh Long Online