Học Tiếng Anh

Frieze – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Frieze là gì?

Frieze có nghĩa là (n) Nỉ thô có tuyết xoăn

  • Frieze có nghĩa là (n) Nỉ thô có tuyết xoăn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nỉ thô có tuyết xoăn Tiếng Anh là gì?

(n) Nỉ thô có tuyết xoăn Tiếng Anh có nghĩa là Frieze.

Ý nghĩa – Giải thích

Frieze nghĩa là (n) Nỉ thô có tuyết xoăn.

Đây là cách dùng Frieze. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Frieze là gì? (hay giải thích (n) Nỉ thô có tuyết xoăn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frieze là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frieze / (n) Nỉ thô có tuyết xoăn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Grace period - Vĩnh Long Online