Học Tiếng Anh

(-frequency) chùm tần số vô tuyến điện

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

(-frequency) chùm tần số vô tuyến điện là gì?

(-frequency) chùm tần số vô tuyến điện có nghĩa là radio beam

  • (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện có nghĩa là radio beam
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

radio beam Tiếng Anh là gì?

radio beam Tiếng Anh có nghĩa là (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện.

Ý nghĩa – Giải thích

(-frequency) chùm tần số vô tuyến điện nghĩa là radio beam.

Đây là cách dùng (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện là gì? (hay giải thích radio beam nghĩa là gì?) . Định nghĩa (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng (-frequency) chùm tần số vô tuyến điện / radio beam. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page