Học Tiếng Anh

Freight payable at – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Freight payable at là gì?

Freight payable at có nghĩa là cước phí thanh toán tại…

  • Freight payable at có nghĩa là cước phí thanh toán tại…
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

cước phí thanh toán tại… Tiếng Anh là gì?

cước phí thanh toán tại… Tiếng Anh có nghĩa là Freight payable at.

Ý nghĩa – Giải thích

Freight payable at nghĩa là cước phí thanh toán tại….

Đây là cách dùng Freight payable at. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Freight payable at là gì? (hay giải thích cước phí thanh toán tại… nghĩa là gì?) . Định nghĩa Freight payable at là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Freight payable at / cước phí thanh toán tại…. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Turbine housing or casing - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page