Học Tiếng Anh

Frame member – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Frame member là gì?

Frame member có nghĩa là Thanh nối khung xe

  • Frame member có nghĩa là Thanh nối khung xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh nối khung xe Tiếng Anh là gì?

Thanh nối khung xe Tiếng Anh có nghĩa là Frame member.

Ý nghĩa – Giải thích

Frame member nghĩa là Thanh nối khung xe..

Đây là cách dùng Frame member. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Frame member là gì? (hay giải thích Thanh nối khung xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frame member là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frame member / Thanh nối khung xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Headlamp mounting bracket - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page