Học Tiếng Anh

Frame gauge – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Frame gauge là gì?

Frame gauge có nghĩa là Thiết bị đo độ lệch khung xe

  • Frame gauge có nghĩa là Thiết bị đo độ lệch khung xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thiết bị đo độ lệch khung xe Tiếng Anh là gì?

Thiết bị đo độ lệch khung xe Tiếng Anh có nghĩa là Frame gauge.

Ý nghĩa – Giải thích

Frame gauge nghĩa là Thiết bị đo độ lệch khung xe..

Đây là cách dùng Frame gauge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Frame gauge là gì? (hay giải thích Thiết bị đo độ lệch khung xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frame gauge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frame gauge / Thiết bị đo độ lệch khung xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  One side - Vĩnh Long Online