Học Tiếng Anh

Four-wheel steering – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Four-wheel steering là gì?

Four-wheel steering có nghĩa là Hệ thống lái 4 bánh

  • Four-wheel steering có nghĩa là Hệ thống lái 4 bánh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống lái 4 bánh Tiếng Anh là gì?

Hệ thống lái 4 bánh Tiếng Anh có nghĩa là Four-wheel steering.

Ý nghĩa – Giải thích

Four-wheel steering nghĩa là Hệ thống lái 4 bánh..

Đây là cách dùng Four-wheel steering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Four-wheel steering là gì? (hay giải thích Hệ thống lái 4 bánh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Four-wheel steering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Four-wheel steering / Hệ thống lái 4 bánh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Coolant bypass pipe - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page