Học Tiếng Anh

Forward one-way clutch – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Forward one-way clutch là gì?

Forward one-way clutch có nghĩa là Ly hợp một chiều số tới

  • Forward one-way clutch có nghĩa là Ly hợp một chiều số tới.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ly hợp một chiều số tới Tiếng Anh là gì?

Ly hợp một chiều số tới Tiếng Anh có nghĩa là Forward one-way clutch.

Ý nghĩa – Giải thích

Forward one-way clutch nghĩa là Ly hợp một chiều số tới..

Đây là cách dùng Forward one-way clutch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Forward one-way clutch là gì? (hay giải thích Ly hợp một chiều số tới. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Forward one-way clutch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Forward one-way clutch / Ly hợp một chiều số tới.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Overdrive ring gear and center shaft assembly
You cannot copy content of this page