Học Tiếng Anh

Forward hub and ring gear

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Forward hub and ring gear là gì?

Forward hub and ring gear có nghĩa là Nắp chụp chuyển tiếp và vòng răng

  • Forward hub and ring gear có nghĩa là Nắp chụp chuyển tiếp và vòng răng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nắp chụp chuyển tiếp và vòng răng Tiếng Anh là gì?

Nắp chụp chuyển tiếp và vòng răng Tiếng Anh có nghĩa là Forward hub and ring gear.

Ý nghĩa – Giải thích

Forward hub and ring gear nghĩa là Nắp chụp chuyển tiếp và vòng răng..

Đây là cách dùng Forward hub and ring gear. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Forward hub and ring gear là gì? (hay giải thích Nắp chụp chuyển tiếp và vòng răng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Forward hub and ring gear là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Forward hub and ring gear / Nắp chụp chuyển tiếp và vòng răng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Provider - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page