Học Tiếng Anh

Footwell air discharge temperature sensor lh

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Footwell air discharge temperature sensor lh là gì?

Footwell air discharge temperature sensor lh có nghĩa là Cảm biến nhiệt độ khí thổi ra dưới chân (từ hệ thống điều hòa không khi) bên trái

  • Footwell air discharge temperature sensor lh có nghĩa là Cảm biến nhiệt độ khí thổi ra dưới chân (từ hệ thống điều hòa không khi) bên trái.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến nhiệt độ khí thổi ra dưới chân (từ hệ thống điều hòa không khi) bên trái Tiếng Anh là gì?

Cảm biến nhiệt độ khí thổi ra dưới chân (từ hệ thống điều hòa không khi) bên trái Tiếng Anh có nghĩa là Footwell air discharge temperature sensor lh.

Ý nghĩa – Giải thích

Footwell air discharge temperature sensor lh nghĩa là Cảm biến nhiệt độ khí thổi ra dưới chân (từ hệ thống điều hòa không khi) bên trái..

Đây là cách dùng Footwell air discharge temperature sensor lh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Footwell air discharge temperature sensor lh là gì? (hay giải thích Cảm biến nhiệt độ khí thổi ra dưới chân (từ hệ thống điều hòa không khi) bên trái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Footwell air discharge temperature sensor lh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Footwell air discharge temperature sensor lh / Cảm biến nhiệt độ khí thổi ra dưới chân (từ hệ thống điều hòa không khi) bên trái.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Bearing cap - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page