Học Tiếng Anh

Footpath – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Footpath là gì?

Footpath có nghĩa là Lối đi bộ

  • Footpath có nghĩa là Lối đi bộ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Lối đi bộ Tiếng Anh là gì?

Lối đi bộ Tiếng Anh có nghĩa là Footpath.

Ý nghĩa – Giải thích

Footpath nghĩa là Lối đi bộ.

Đây là cách dùng Footpath. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Footpath là gì? (hay giải thích Lối đi bộ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Footpath là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Footpath / Lối đi bộ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page