Học Tiếng Anh

Foot bridge – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Foot bridge là gì?

Foot bridge có nghĩa là Cầu bộ hành

  • Foot bridge có nghĩa là Cầu bộ hành
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cầu bộ hành Tiếng Anh là gì?

Cầu bộ hành Tiếng Anh có nghĩa là Foot bridge.

Ý nghĩa – Giải thích

Foot bridge nghĩa là Cầu bộ hành.

Đây là cách dùng Foot bridge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Foot bridge là gì? (hay giải thích Cầu bộ hành nghĩa là gì?) . Định nghĩa Foot bridge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Foot bridge / Cầu bộ hành. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  B and c-pillar assembly - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page