Học Tiếng Anh

Flywheel coupling seal – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Flywheel coupling seal là gì?

Flywheel coupling seal có nghĩa là Phốt làm kín khớp trục bánh đà

  • Flywheel coupling seal có nghĩa là Phốt làm kín khớp trục bánh đà.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phốt làm kín khớp trục bánh đà Tiếng Anh là gì?

Phốt làm kín khớp trục bánh đà Tiếng Anh có nghĩa là Flywheel coupling seal.

Ý nghĩa – Giải thích

Flywheel coupling seal nghĩa là Phốt làm kín khớp trục bánh đà..

Đây là cách dùng Flywheel coupling seal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Flywheel coupling seal là gì? (hay giải thích Phốt làm kín khớp trục bánh đà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flywheel coupling seal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flywheel coupling seal / Phốt làm kín khớp trục bánh đà.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Output - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page