Học Tiếng Anh

Fluid flywheel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fluid flywheel là gì?

Fluid flywheel có nghĩa là Bánh đà dẫn động bằng thủy lực

  • Fluid flywheel có nghĩa là Bánh đà dẫn động bằng thủy lực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bánh đà dẫn động bằng thủy lực Tiếng Anh là gì?

Bánh đà dẫn động bằng thủy lực Tiếng Anh có nghĩa là Fluid flywheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Fluid flywheel nghĩa là Bánh đà dẫn động bằng thủy lực..

Đây là cách dùng Fluid flywheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fluid flywheel là gì? (hay giải thích Bánh đà dẫn động bằng thủy lực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fluid flywheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fluid flywheel / Bánh đà dẫn động bằng thủy lực.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Plane or shape - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page