Học Tiếng Anh

Flowers bed – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Flowers bed là gì?

Flowers bed có nghĩa là Luống hoa dài

  • Flowers bed có nghĩa là Luống hoa dài
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Luống hoa dài Tiếng Anh là gì?

Luống hoa dài Tiếng Anh có nghĩa là Flowers bed.

Ý nghĩa – Giải thích

Flowers bed nghĩa là Luống hoa dài.

Đây là cách dùng Flowers bed. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Flowers bed là gì? (hay giải thích Luống hoa dài nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flowers bed là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flowers bed / Luống hoa dài. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page