Floral print pattern – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Floral print pattern là gì?

Floral print pattern có nghĩa là (n) Hoa văn vải in bông

  • Floral print pattern có nghĩa là (n) Hoa văn vải in bông
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hoa văn vải in bông Tiếng Anh là gì?

(n) Hoa văn vải in bông Tiếng Anh có nghĩa là Floral print pattern.

Ý nghĩa – Giải thích

Floral print pattern nghĩa là (n) Hoa văn vải in bông.

Đây là cách dùng Floral print pattern. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Floral print pattern là gì? (hay giải thích (n) Hoa văn vải in bông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Floral print pattern là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Floral print pattern / (n) Hoa văn vải in bông. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lower arm ball joint - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *