Học Tiếng Anh

Flat head screw without tip (n)

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Flat head screw without tip (n) là gì?

Flat head screw without tip (n) có nghĩa là bu lông đầu bằng không có đầu mồi

  • Flat head screw without tip (n) có nghĩa là bu lông đầu bằng không có đầu mồi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

bu lông đầu bằng không có đầu mồi Tiếng Anh là gì?

bu lông đầu bằng không có đầu mồi Tiếng Anh có nghĩa là Flat head screw without tip (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Flat head screw without tip (n) nghĩa là bu lông đầu bằng không có đầu mồi.

Đây là cách dùng Flat head screw without tip (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Flat head screw without tip (n) là gì? (hay giải thích bu lông đầu bằng không có đầu mồi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flat head screw without tip (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flat head screw without tip (n) / bu lông đầu bằng không có đầu mồi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Cooling fan relay - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page