Flap – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Flap là gì?

Flap có nghĩa là (n) Cá

  • Flap có nghĩa là (n) Cá
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cá Tiếng Anh là gì?

(n) Cá Tiếng Anh có nghĩa là Flap.

Ý nghĩa – Giải thích

Flap nghĩa là (n) Cá.

Đây là cách dùng Flap. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Flap là gì? (hay giải thích (n) Cá nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flap / (n) Cá. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Sanponifiable - Vĩnh Long Online