Học Tiếng Anh

Flame trap – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Flame trap là gì?

Flame trap có nghĩa là Van chống khí cháy

  • Flame trap có nghĩa là Van chống khí cháy.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van chống khí cháy Tiếng Anh là gì?

Van chống khí cháy Tiếng Anh có nghĩa là Flame trap.

Ý nghĩa – Giải thích

Flame trap nghĩa là Van chống khí cháy..

Đây là cách dùng Flame trap. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Flame trap là gì? (hay giải thích Van chống khí cháy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flame trap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flame trap / Van chống khí cháy.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Linen cloth - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page