fitting – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tight-fitting là gì?

Tight-fitting có nghĩa là (n) Mặc bó sát

  • Tight-fitting có nghĩa là (n) Mặc bó sát
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mặc bó sát Tiếng Anh là gì?

(n) Mặc bó sát Tiếng Anh có nghĩa là Tight-fitting.

Ý nghĩa – Giải thích

Tight-fitting nghĩa là (n) Mặc bó sát.

Đây là cách dùng Tight-fitting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Tight-fitting là gì? (hay giải thích (n) Mặc bó sát nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tight-fitting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tight-fitting / (n) Mặc bó sát. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cách học đếm số Tiếng Anh