Học Tiếng Anh

felting – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Non-felting là gì?

Non-felting có nghĩa là (n) Len không tạo nỉ

  • Non-felting có nghĩa là (n) Len không tạo nỉ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Len không tạo nỉ Tiếng Anh là gì?

(n) Len không tạo nỉ Tiếng Anh có nghĩa là Non-felting.

Ý nghĩa – Giải thích

Non-felting nghĩa là (n) Len không tạo nỉ.

Đây là cách dùng Non-felting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Non-felting là gì? (hay giải thích (n) Len không tạo nỉ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Non-felting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Non-felting / (n) Len không tạo nỉ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Capital Stock là gì và cấu trúc cụm từ Capital Stock trong câu Tiếng Anh