Fault – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fault là gì?

Fault có nghĩa là Dòng điện bất ngờ do sự cố

  • Fault có nghĩa là Dòng điện bất ngờ do sự cố
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dòng điện bất ngờ do sự cố Tiếng Anh là gì?

Dòng điện bất ngờ do sự cố Tiếng Anh có nghĩa là Fault.

Ý nghĩa – Giải thích

Fault nghĩa là Dòng điện bất ngờ do sự cố.

Đây là cách dùng Fault. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Fault là gì? (hay giải thích Dòng điện bất ngờ do sự cố nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fault là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fault / Dòng điện bất ngờ do sự cố. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Four-stroke or four-cycle - Vĩnh Long Online