Học Tiếng Anh

Fastening tape – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Fastening tape là gì?

Fastening tape có nghĩa là (n) Băng dính

  • Fastening tape có nghĩa là (n) Băng dính
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Băng dính Tiếng Anh là gì?

(n) Băng dính Tiếng Anh có nghĩa là Fastening tape.

Ý nghĩa – Giải thích

Fastening tape nghĩa là (n) Băng dính.

Đây là cách dùng Fastening tape. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Fastening tape là gì? (hay giải thích (n) Băng dính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fastening tape là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fastening tape / (n) Băng dính. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Hook up - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.