Học Tiếng Anh

Explosion – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Explosion là gì?

Explosion có nghĩa là Nổ

  • Explosion có nghĩa là Nổ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nổ Tiếng Anh là gì?

Nổ Tiếng Anh có nghĩa là Explosion.

Ý nghĩa – Giải thích

Explosion nghĩa là Nổ.

Đây là cách dùng Explosion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Explosion là gì? (hay giải thích Nổ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Explosion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Explosion / Nổ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  dyed - Từ điển số
You cannot copy content of this page