Học Tiếng Anh

Eternally applied load, External load

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Eternally applied load, External load là gì?

Eternally applied load, External load có nghĩa là Tải trọng từ bên ngoài

  • Eternally applied load, External load có nghĩa là Tải trọng từ bên ngoài
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tải trọng từ bên ngoài Tiếng Anh là gì?

Tải trọng từ bên ngoài Tiếng Anh có nghĩa là Eternally applied load, External load.

Ý nghĩa – Giải thích

Eternally applied load, External load nghĩa là Tải trọng từ bên ngoài.

Đây là cách dùng Eternally applied load, External load. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Eternally applied load, External load là gì? (hay giải thích Tải trọng từ bên ngoài nghĩa là gì?) . Định nghĩa Eternally applied load, External load là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Eternally applied load, External load / Tải trọng từ bên ngoài. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Sheer crepe - Vĩnh Long Online