Envelope – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Envelope là gì?

Envelope có nghĩa là Vỏ bọc

  • Envelope có nghĩa là Vỏ bọc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ bọc Tiếng Anh là gì?

Vỏ bọc Tiếng Anh có nghĩa là Envelope.

Ý nghĩa – Giải thích

Envelope nghĩa là Vỏ bọc..

Đây là cách dùng Envelope. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Envelope là gì? (hay giải thích Vỏ bọc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Envelope là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Envelope / Vỏ bọc.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Undesirable, undesired - Vĩnh Long Online