Học Tiếng Anh

Engine oil vacuum draining and filling

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Engine oil vacuum draining and filling là gì?

Engine oil vacuum draining and filling có nghĩa là Sự xả dầu động cơ bằng bơm hút chân không và châm dầu

  • Engine oil vacuum draining and filling có nghĩa là Sự xả dầu động cơ bằng bơm hút chân không và châm dầu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự xả dầu động cơ bằng bơm hút chân không và châm dầu Tiếng Anh là gì?

Sự xả dầu động cơ bằng bơm hút chân không và châm dầu Tiếng Anh có nghĩa là Engine oil vacuum draining and filling.

Ý nghĩa – Giải thích

Engine oil vacuum draining and filling nghĩa là Sự xả dầu động cơ bằng bơm hút chân không và châm dầu..

Đây là cách dùng Engine oil vacuum draining and filling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Engine oil vacuum draining and filling là gì? (hay giải thích Sự xả dầu động cơ bằng bơm hút chân không và châm dầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Engine oil vacuum draining and filling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Engine oil vacuum draining and filling / Sự xả dầu động cơ bằng bơm hút chân không và châm dầu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page