Học Tiếng Anh

Emergency inflator – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Emergency inflator là gì?

Emergency inflator có nghĩa là Bình xịt vá vỏ tạm thời

  • Emergency inflator có nghĩa là Bình xịt vá vỏ tạm thời.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bình xịt vá vỏ tạm thời Tiếng Anh là gì?

Bình xịt vá vỏ tạm thời Tiếng Anh có nghĩa là Emergency inflator.

Ý nghĩa – Giải thích

Emergency inflator nghĩa là Bình xịt vá vỏ tạm thời..

Đây là cách dùng Emergency inflator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Emergency inflator là gì? (hay giải thích Bình xịt vá vỏ tạm thời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Emergency inflator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Emergency inflator / Bình xịt vá vỏ tạm thời.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Classic car meeting - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page