Học Tiếng Anh

Embroidery underlay – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Embroidery underlay là gì?

Embroidery underlay có nghĩa là (n) Đệm ở dưới chỗ thêu

  • Embroidery underlay có nghĩa là (n) Đệm ở dưới chỗ thêu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đệm ở dưới chỗ thêu Tiếng Anh là gì?

(n) Đệm ở dưới chỗ thêu Tiếng Anh có nghĩa là Embroidery underlay.

Ý nghĩa – Giải thích

Embroidery underlay nghĩa là (n) Đệm ở dưới chỗ thêu.

Đây là cách dùng Embroidery underlay. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Embroidery underlay là gì? (hay giải thích (n) Đệm ở dưới chỗ thêu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Embroidery underlay là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Embroidery underlay / (n) Đệm ở dưới chỗ thêu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Transmission control - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page