Embedment length – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Embedment length là gì?

Embedment length có nghĩa là Chiều dài chôn ngầm

  • Embedment length có nghĩa là Chiều dài chôn ngầm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chiều dài chôn ngầm Tiếng Anh là gì?

Chiều dài chôn ngầm Tiếng Anh có nghĩa là Embedment length.

Ý nghĩa – Giải thích

Embedment length nghĩa là Chiều dài chôn ngầm.

Đây là cách dùng Embedment length. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Embedment length là gì? (hay giải thích Chiều dài chôn ngầm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Embedment length là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Embedment length / Chiều dài chôn ngầm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Attach bottom elastic lace - Từ điển số