Vĩnh Long 24h

Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

    “Xã hội chiếm hữu nô lệ” là một xã hội có 2 giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ, trong đó, chủ nô là giai cấp thống trị,có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ; nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.

(Nguồn: Bài 2:)

Rate this post
Tham khảo thêm  Cách ghép, chèn ảnh vào video trên Capcut nhanh, đơn giản

You cannot copy content of this page