Vĩnh Long 24h

Em hãy mô tả thành Cổ Loa và nêu nét độc đáo của thành.

Mô tả:

Sử cũ chép: “Thành rộng hơn nghìn trượng như hình trôn ốc nên gọi là Loa thành”. Thành có ba vòng khép kín với tổng chiều dài chu vi khoảng 16.000 m. Chiều cao của thành khoảng từ 5 – 10 m, mặt thành rộng trung bình 10 m, chân thành rộng từ 10 – 20 m. Các thành đều có hào bao quanh, rộng từ 10 – 30 m. Các hào thông nhau, vừa nối với một đầm lớn (Đầm cả) ở giữa thành Trung và thành Ngoại, vừa nối với sông Hoàng. Bên trong thành Nội là những khu nhà ở và làm việc của gia đình An Dương Vương và các Lạc hầu, Lạc tướng.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lời bài hát Hát Mãi Khúc Quân Hành

You cannot copy content of this page