Học Tiếng Anh

Electromechanical corrosion – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Electromechanical corrosion là gì?

Electromechanical corrosion có nghĩa là Sự ăn mòn cơ điện

  • Electromechanical corrosion có nghĩa là Sự ăn mòn cơ điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự ăn mòn cơ điện Tiếng Anh là gì?

Sự ăn mòn cơ điện Tiếng Anh có nghĩa là Electromechanical corrosion.

Ý nghĩa – Giải thích

Electromechanical corrosion nghĩa là Sự ăn mòn cơ điện..

Đây là cách dùng Electromechanical corrosion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Electromechanical corrosion là gì? (hay giải thích Sự ăn mòn cơ điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electromechanical corrosion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electromechanical corrosion / Sự ăn mòn cơ điện.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Back neck insert - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page