Học Tiếng Anh

Electrolyte level – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Electrolyte level là gì?

Electrolyte level có nghĩa là Mức chất điện phân (ắc quy)

  • Electrolyte level có nghĩa là Mức chất điện phân (ắc quy).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mức chất điện phân (ắc quy) Tiếng Anh là gì?

Mức chất điện phân (ắc quy) Tiếng Anh có nghĩa là Electrolyte level.

Ý nghĩa – Giải thích

Electrolyte level nghĩa là Mức chất điện phân (ắc quy)..

Đây là cách dùng Electrolyte level. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Electrolyte level là gì? (hay giải thích Mức chất điện phân (ắc quy). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electrolyte level là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electrolyte level / Mức chất điện phân (ắc quy).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Breaking up là gì và cấu trúc với cụm từ breaking up  trong tiếng Anh.

You cannot copy content of this page